Archive for Month: June

SBS – CEO 10 – Họp lớp

Hôm nay 2/6/2019, lớp CEO 10 SBS/YWAM tổ chức họp lớp tại khu Thanh Thủy Resort, Phú Thọ. Ngoài việc gắn kết các thành viên, những buổi họp lớp còn giúp những học viên ôn lại những nội dung...

Read More