(Tiếng Việt) SBS giới thiệu các hoạt động và doanh nghiệp tiêu biểu trong dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đã triển khai trong 15 năm qua tại Việt Nam trong hội thảo cùng COM International và bạn bè quốc tế

Leave a Comment