SBS là đối tác ủy quyền của Swiss Create – Thụy Sỹ tại Việt Nam. Swiss Create cho phép SBS sử dụng bộ công cụ và các tài liệu quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp khi thực hiện các dịch vụ tư vấn quản trị

PHẦN MỀM UỶ QUYỀN

 • Phần mềm đám mây, tích hợp hơn 30 công cụ quản trị
 • Đơn giản – chuyên nghiệp – hiệu quả
 • Được sử dụng rộng rãi với 06 ngôn ngữ, trong đó có Tiếng Việt
 • Là yếu tố cần cho mỗi chủ doanh nghiệp và Giám đốc dự án.

https://www.scbm.biz/vi

BỘ CÔNG CỤ KIỂM TOÁN

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ SWISS CREATE

Bảng hỏi quản trị chung với 100 câu hỏi, bao quát 09 khía cạnh quản trị

 • Tầm nhìn và kế hoạch kinh doanh
 • Quản trị tài chính
 • Công nhân viên
 • Sản phẩm và sản xuất
 • Thị trường và khách hàng
 • Lãnh đạo, Quản trị
 • Các quy trình
 • Cải tiến đổi mới
 • Môi trường sinh thái

Bảng hỏi quản trị sản xuất với 50 câu hỏi, ứng dụng trong rà soát hệ thống quản trị sản xuất.

 • Quản lý an toàn
 • Quản lý máy móc
 • Quản trị 5S
 • Quản trị chất lượng
 • Tài liệu sản xuất

Bảng câu hỏi khách hàng với 17 câu hỏi đóng 5 câu hỏi mở, thu thập đánh giá và góp ý cải tiến của khách hàng

 • Đánh giá chung của khách hàng
 • Quy trình xử lý đơn hàng
 • Mức độ hài lòng về giá bán
 • Chất lượng và hình ảnh
 • Góp ý cải tiến của khách hàng