SBS VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN LONG BIÊN

28/3/2022 SBS Việt Nam tham dự cuộc họp triển khai các nội dung với Hội doanh nghiệp Long Biên tại Công viên khoa học Erahouse trên địa bàn quận Long Biên.
Buổi họp đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của hội; trong đó có thúc đẩy chuyển đổi số thông qua hệ thống quản trị Doanh nghiệp quận Long Biên – hợp tác với Liquidity UG – CHLB Đức , thành lập CLB OCOP trực thuộc Hội và triển khai Chương trình quản trị chiến lược doanh nghiệp Swiss Create 2022 – Hợp tác với SBS Việt Nam.
Chia sẻ với Hội doanh nghiệp quận Long Biên, bà Nguyễn Xuân Dung – Giám đốc SBS Vietnam gửi thông tin về Chương trình quản trị chiến lược doanh nghiệp Swiss Create và những thay đổi tích cực của những học viên là chủ doanh nghiệp tham gia chương trình. Với những minh chứng đó, SBS Vietnam tự tin về tác động của Chương trình quản trị chiến lược doanh nghiệp Swiss Create – với một lối tư duy mới : tinh nhuệ – chuyên nghiệp – hiệu quả kích hoạt và góp phần tạo nên sự thay đổi tới không chỉ các chủ doanh nghiệp mà cả đội ngũ trong doanh nghiệp.

Leave a Comment