SBS – Đào tạo 5S và tối ưu hóa sản xuất cho SAPO Bakery

Phương pháp 5S rất hữu hiệu để tối ưu hóa các nguồn lực và giảm thiếu lãng phí, không chỉ trong sản xuất mà áp dụng với tất cả các bộ phận khác như kinh doanh, văn phòng, tài chính, … Ngày 05/10/2019 SBS đã thực hiện đào tạo về 5S và tối ưu hóa sản xuất cho đội ngũ quản lý nòng cốt và công nhân viên của SAPO Bakery.

“Hãy luôn nghĩ đến việc phục vụ khách hàng khó tính nhất để làm hài lòng tất cả những khách hàng khác” – xây dựng các tiêu chuẩn cao là việc cần thiết để đảm bảo việc liên tục cải tiến cho đội ngũ. Sau buổi đào tạo, công nhân viên của SAPO đã nhận thấy rằng 5S chính là một công cụ để nâng cao các tiêu chuẩn cho sản phẩm của mình. SBS hy vọng rằng với sự đồng lòng của cả đội ngũ, SAPO Bakery sẽ ứng dụng thành công 5S để tối ưu các công đoạn, duy trì được 5S từ đó tiếp tục xây dựng thương hiệu phát triển bền vững.

Leave a Comment