CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình quản trị chiến lược doanh nghiệp Swiss Create

10 chuyên đề quản trị doanh nghiệp theo bản quyền chuyển giao của Swiss Create Thụy Sỹ, tài trợ bởi COM International và SBS

Đào tạo cho các chủ doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 04 đến tháng 08 hàng năm.

Xem chi tiết thời gian và đăng ký tại: ĐÂY

Khóa học ngắn hạn

SBS thực hiện đào tạo có thu phí một số chuyên đề nâng cao

  1. Quản trị rủi ro – Xem thông tin và đăng ký tại Đây
  2. Quản trị thương hiệu – Xem thông tin và đăng ký tại Đây
  3. Kỹ năng bán hàng – Xem thông tin và đăng ký tại Đây
  4. Phát triển nghề nghiệp –  Xem thông tin và đăng ký tại ĐÂY

Đào tạo online

SBS thực hiện đào tạo từ xa một số chuyên đề thông qua nền tảng Zoom

1 Phát triển nghề nghiệp hiệu quả – đào tạo cho học viên trong độ tuổi lao động
2 Quản lý triển khai 5S thực chiến
3 Quản trị tài chính hiệu quả
4 Kiểm soát Marketing hiệu quả

Theo dõi facebook của chúng tôi để cập nhật thông tin thêm về các khóa đào tạo online trong năm

Chương trình quản trị chiến lược doanh nghiệp Swiss Create

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tư vấn quản lý

Giáo dục & đào tạo

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Giới thiệu và xúc tiến thương mại

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Tư vấn đầu tư

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: xuất nhập khẩu